Asigurarea de avarii accidentale a masinilor, utilajelor si instalatiilor apartinand persoanelor juridice

Asigurări I Bunuri si proprietati

In baza acestei polite se asigura: masini, masini-unelte, utilaje, echipamente, agregate, motoare, instalatii sau linii tehnologice, precum si orice alte bunuri care se pot asimila acestora cu conditia ca, la momentul incheierii asigurarii, acestea sa fie operationale conform scopului pentru care au fost produse.

Acopera pagubele materiale survenite in perioada asigurata, produse prin distrugerea sau avarierea, brusca si neprevazuta, a bunurilor sau parti ale acestora.

Riscuri acoperite:

Pagubele acoperite pot fi cauzate de : defecte de turnare si de materiale, erori de proiectare, greseli de montare sau de instalare, executie defectuoasa, nepricepere, neglijenta prepusilor, insuficienta apei in boilere, dezmembrare datorata fortei centrifuge, scurt-circuit.