Asigurarea de constructii-montaj

Asigurări I Bunuri si proprietati

Asigurare se incheie pentru: pagubele cauzate asiguratului prin avarierea sau distrugerea bunurilor asigurate, precum si pentru raspunderea civila legala a asiguratului fata de terti, ca urmare a vatamarii corporale sau decesului ori a avarierii sau distrugerii unor bunuri.

Asigurarea poate fi incheiata de: