Asigurarea de raspundere civila legala

Asigurări IV Raspunderi

Acopera prejudiciile provocate de asigurat tertelor persoane, consecinta directa a unor fapte savarsite accidental, din neglijenta sau imprudenta, pentru care raspunde in baza legii.

Prin aceasta asigurare se acorda despagubiri pentru daune materiale si/sau vatamari corporale de a caror producere (fapte savarsite accidental, din neglijenta sau imprudenta) asiguratii raspund in baza legii, fata de terte persoane pagubite:

1. Raspunderea civila a producatorului

In baza acestei polite asiguratorul convine sa despagubeasca Asiguratul pentru sumele pe care acesta este obligat, potrivit legii, sa le plateasca cu titlu de daune pentru pagube provocate accidental de un produs sau in legatura cu un produs realizat de catre Asigurat care face obiectul afacerii acestuia si care fiind defectuos a provocat pagube beneficiarului acestuia, antrenand raspunderea legala a acestuia. Se asigura si cheltuielile de judecata conform explicatiilor date in cazul general.

2. Raspunderea civila legala a prestatorului de servicii

Asiguratorul acorda despagubiri pentru:

3. Raspunderea civila legala a societatii fata de proprii angajati

Asiguratul poate fi orice persoana fizica si juridica care angajeaza salariati prin incheierea contractelor individuale de munca, a conventiilor civile, a contractelor de scolarizare, etc.

Alte tipuri de asigurari de raspundere civila legala sunt: