Asigurarea de raspundere civila profesionala

Asigurări IV Raspunderi

Acopera daunele produse beneficiarilor serviciilor profesionale din fapta comisa — din culpa — de catre asigurat in cadrul exercitarii profesiei sale.

Tipuri de raspunderi profesionale: